Welcome to Chik Baraik Welfare Society Delhi!!!

Chik Baraik Welfare Society (CBWS), Delhi

चीक बड़ाईक वेलफेयर सोसाइटी, दिल्‍ली

संगति सहमति प्रगति

(Registered No. 56950 of 2006)

Members
Sl. No. Name
1 Shri Jagmohan Baraik
2 Shri Ajit Kumar Baraik
3 Shri Joseph Baraik
4 Shri Lalmani Khukhri Baraik
5 Shri Kamal Kishore Baraik
6 Shri Anand Baraik
7 Smt Aruna Prasad Baraik
8 Smt Balmati Baraik
9 Shri Bhanu Baraik
10 Shri Bhaiya Ram Baraik
11 Shri Lalit Narayan Baraik
12 Shri Lalu Baraik
13 Shri Ramcharan Baraik
14 Shri Ranjit Baraik
15 Shri Suresh Baraik
16 Shri Tarun Tulsi Baraik
17 Shri Vinay Bir Baraik
18 Shri Praful Baraik
19 Shri Balkishor Baghwar
20 Shri Chander Baraik
21 Shri Deepak Baraik
22 Shri Dev Narayan Baraik
23 Shri Jai Bihari Baraik
24 Shri Mukesh Baraik
25 Shri Salik Ram Baraik
26 Shri Ashok Baraik
27 Shri Govinda Baraik
28 Shri Shankar Baraik
28 Dr. Vijay Kumar Baraik